Ś.P. STANISŁAW KOMIDZIERSKI

...Inicjator turnieju... odszedł od nas 29 grudnia 2010 roku...

Jeden z inicjatorów Mistrzostw Szachowych.
Zapoczątkował je w 1989 roku.