Rada Powiatowa Zrzeszenia

Ludowych Zespołów Sportowych

w Bełchatowie

na lata 2011-2015

W dniu 3 grudnia 2011 r. na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym Rady Powiatowej LZS w Bełchatowie wybrano nowe władze na kadencje 2012-2015

Urszula Świerczyńska Przewodnicząca RP LZS
Szczepan Krajda Zastępca Przewodniczącego
Jan Gurazda Zastępca Przewodniczącego
Kamil Ładziak Zastępca Przewodniczącego
Zenon Król Skarbnik
Władysław Błoch Sekretarz
Stanisław Różycki Członek
Jacek Bakalarczyk Członek
Monika Kulik Członek
Marek Kamiński Członek
Wojciech Szczęsny Członek
Wiktor Wojewoda Członek
Józef Kowalski Członek
Paweł Wasiak Członek
Piotr Zientarski Członek

Powiatowa Komisja Rewizyjna

Mariusz Kryza Przewodniczący
Aleksander Frączkowski Zastępca Przewodniczącego
Rafał Marek Członek

8 Delegatów na Wojewódzki Zjazd LZS

Urszula Świerczyńska
Szczepan Krajda
Zenon Król
Władysław Błoch
Stanisław Różycki
Jan Gurazda
Marek Kamiński
Bogdan Stasiak

<<< Skład Rady Wojewódzkiej Zrzeszenia LZS w Łodzi >>>