Skład Zarządu MG LKS Zelów
 na lata 2012 - 2015r.

Wybrano nowe władzę MG LKS Zelów
na okres kadencyjny 2012 – 2015.

    22 grudnia 2012r odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze  Miejsko – Gminnego Ludowego Klubu Sportowego w Zelowie.

W zjeździe  udział wzięło 27 członków naszego klubu co stanowiło 60% frekwencji. W trakcie zjazdu złożono sprawozdanie z działalności za okres 2008 – 2012, udzielono absolutorium poprzedniemu Zarządowi oraz przyjęto program działania na lata 2012 – 2015.

 

Zarząd Miejsko – Gminnego

Ludowego Klubu Sportowego w Zelowie na lata 2012 – 2016.

 

Lp.

Funkcja:

Nazwisko:

Imię:

1.

Prezes

Krajda

Szczepan

2.

Wiceprezes

Chęciński

Wacław

3.

Skarbnik

Błoch

Władysław

4.

Sekretarz

Krajda

Jacek

5.

Członek

Gudzio

Andrzej

6.

Członek

Kamola

Jan

7.

Członek

Konieczny

Jan

8.

Członek

Kwasek

Paweł

9.

Członek

Trębacz

Henryk

Miejsko – Gminna Komisja Rewizyjna
Ludowego Klubu Sportowego w Zelowie.

Lp.

Funkcja:

Nazwisko:

Imię:

1.

Przewodniczący

Zieliński

Marcin

2.

Sekretarz

Martyniak

Tomasz

3.

Członek

Papuga

Tomasz

Skład nowego Zarządu oraz Miejsko - Gminnej Komisji Rewizyjnej LKS Zelów na lata 2012 - 2016.

< Dokument PDF >

Więcej informacji < Dokumenty><<< w ubiegłych latach >>>